Tamás evangéliuma

 Ezek azok a rejtett mondások, melyeket az élő Jézus mondott, és Didymos Judás Tamás jegyezte le.

1. És ő azt mondta: „Mindazok, akik felfedezik ezen mondások értelmét, nem ízlelik meg a halált.”

2. Jézus mondta: „Azok akik keresnek, ne hagyják abba, amíg nem találnak. Amikor találnak, zaklatni fogják őket. Amikor zaklatják őket, el fognak majd csodálkozni, és uralkodni fognak mindenek felett. [És mikor uralkodnak, megnyugszanak.]

3. Jézus mondta: „Ha a vezetőitek azt mondják nektek, ’Nézd, az (Atya) királysága az égben van’, akkor az ég madarai megelőznek benneteket. Ha azt mondják nektek, ’A tengerben van’, akkor a halak előznek meg benneteket. Inkább az (Atya) királysága bennetek van és kívületek van.

Ha megismeritek magatokat, akkor ismertek lesztek, és megértitek, hogy az élő Atya gyermekei vagytok. De ha nem ismeritek meg magatokat, akkor nyomorúságban éltek és ti vagytok a nyomorúság.”

4. Jézus mondta: „Egy napjaiban idős ember nem tétovázik megkérdezni egy hétnapos kisgyereket az élet helyével kapcsolatban, és az az ember élni fog.”

Sokan az elsők közül utolsók lesznek és magányosokká válnak.”

5. Jézus mondta: "Ismerd meg, hogy mi van az arcod előtt, és ami rejtett számodra, majd kinyilváníttatik neked.

Ugyanis nincsen semmi rejtett, ami ne lenne kinyilvánítva. [És semmi sincs ami el van temetve és ne lenne felemelve.]

6. A tanítványai megkérdezték őt, és mondták neki: „Akarod, hogy böjtöljünk? Hogyan imádkozzunk? Adjunk alamizsnát? Milyen étrendre figyeljünk?”

Jézus mondta: „Ne hazudjatok és ne tegyétek, amit gyűlöltök, mert minden dolog nyilvánvaló a menny előtt. Elvégre nincsen semmi elrejtve mely ne lenne kinyilvánítva, és nincs semmi elleplezve, mely titokban maradna.”

7. Jézus mondta: „Boldog az az oroszlán, melyet az ember megeszik, így az oroszlán emberré lesz. És nyomorult az az ember, akit az oroszlán megeszik és még az oroszlán válik emberré.”

8. És ő mondta: „Az ember olyan, mint a bölcs halász, aki kiveti a hálóját a tengerbe és kihúzza azt telis-tele kis halakkal. Közöttük a bölcs halász észrevesz egy szép nagy halat. Valamennyi kishalat visszadobja a tengerbe, és könnyedén kiválasztja a nagy halat. Mindenki aki itt van és jó füle van, jól teszi ha figyel!”

9. Jézus mondta: „Nézzétek, kiment a magvető teli marok (maggal), és szétszórta (őket). Néhány az útra esett, és a madarak eljöttek és összeszedték őket. Mások sziklára estek, és nem vertek gyökeret a talajba és nem növesztettek kalászokat. Mások tövisbokrokra hulltak, és ezek megfojtották a magokat és hernyók ették meg azokat. És mások jó földre hullottak, és jó termést hoztak: hatvanszoros mérőt és százhúszszoros mérőt.

10. Jézus mondta: „Tüzet gyújtottam a világra, és nézzétek, őrzöm azt, amíg lángol.”

11. Jézus mondta: „Ez a menny elmúlik, és a felette lévő elmúlik.

A halott nem él, és az élő nem fog meghalni. Ezekben a napokban amikor azt eszitek, ami halott, élővé teszitek azt. Amikor a fényben vagytok, mit tesztek? Azon a napon, amikor egyek voltatok, kettővé váltatok. Amikor azonban kettővé váltatok, mit tesztek?

12. A tanítványok azt mondták Jézusnak: „Tudjuk, hogy el fogsz hagyni bennünket. Ki lesz a vezetőnk?”

Jézus azt mondta nekik: „Nem számít hol vagytok, menjetek Jakabhoz, az Igazságoshoz, aki miatt a meny és a föld létrejött.”

13. Jézus azt mondta a tanítványainak: „Hasonlítsatok össze engem valamivel, s mondjátok meg, milyen vagyok.”

Simon Péter azt mondta neki: „Olyan vagy, mint egy hírnök.”

Máté azt mondta neki: „Olyan vagy, mint egy bölcs filozófus.”

Tamás azt mondta neki: „Tanító, a szám teljességgel képtelen elmondani, milyen vagy.”

Jézus mondta: „Nem vagyok a tanítód. Mivel részeg vagy, megmárosodtál a felbugyborékoló forrásból, melynek én viselem gondját.”

Megfogta őt és félrehúzta, és elmondott neki három szólást. Amikor Tamás visszajött a barátaihoz, azok megkérdezték tőle: „Mit mondott Jézus neked?”

Tamás azt mondta nekik: „Ha elmondanám nektek akár az egyik szólást amit nekem mondott, köveket ragadnátok és megköveznétek engem, és tűz csapna fel a kövekből és elpusztítana benneteket.”

14. Jézus azt mondta nekik: „Ha böjtöltök, bűnt hoztok a saját fejetekre, és ha imádkoztok, megbélyegzettek lesztek, és ha alamizsnát adtok, megsértitek a szellemeteket.

Ha bárhova is mentek és bejárjátok a vidéket, amikor az emberek befogadnak titeket, eszitek amit szolgálnak nektek és meggyógyítjátok a lábatokat közöttük.

Mindent egybevéve, nem az mocskol be benneteket, ami bemegy a szátokon, sokkal inkább, ami kijön a szátokon, az mocskol be benneteket.

15. Jézus mondta: „Amikor olyan valakit láttok, aki nem nőtől született, boruljatok arcra és imádjátok. Az a valaki a ti Atyátok.”

16. Jézus mondta: „Talán az emberek úgy gondolják, hogy békét töltsek ki a világra. Ők nem tudják, hogy azért jöttem, hogy ellentétet töltsek ki a földre: tüzet, kardot háborút.

Azért öten lesznek egy házban: három a kettő ellen és kettő a három ellen, apa fiú ellen és fiú apa ellen, és egyedül maradnak.”

17. Jézus mondta: „Olyasmit adok nektek, amit szem nem látott, fül nem hallott, kéz nem érintett, és emberi szívben nem támadt.”

18. A tanítványok azt mondták Jézusnak: „Mondd el hogyan jön el a végünk?”

Jézus mondta: „Rátaláltatok már a kezdetre, akkor hogyan kereshetitek a véget? Tudjátok, a vég ott lesz, ahol a kezdet van.

Elismerés annak, ki a kezdetnél áll: ő ismeri a véget és nem ízlel halált.”

19. Jézus mondta: „Elismerés annak, aki azelőtt létezett, mielőtt létezett volna.

Ha a tanítványaimmá lesztek és figyelmet szenteltek szólásaimra, ezek a kövek szolgálni fognak nektek.

Öt fa van ugyanis számotokra a Paradicsomban: ezek nem változnak, legyen nyár vagy tél, és leveleiket nem hullatják. Bárki, aki ismeri őket, nem ízlel halált.”

20. A tanítványok azt mondták Jézusnak: „Mondd el nekünk, milyen a Mennyek királysága.”

Ő azt mondta nekik: „Olyan, mint a mustár magja, a legkisebb valamennyi mag közt, amikor azonban művelt talajra hull, hatalmas nagy növény válik belőle és menedékül szolgál az ég madarainak.”

21. Mária azt mondta Jézusnak: „Milyenek a tanítványaid?”

Ő mondta: „Olyanok, mint a kisgyermekek, akik olyan földön élnek, mely nem az övék. Amikor eljönnek a föld urai, azt mondják majd, ’Adjátok vissza a földünket’ Ők levetik ruháikat előttük azért, hogy visszaadják azt nekik, és visszaadják a földjüket nekik.

Ezért azt mondom, ha a ház tulajdonosok tudják, hogy rabló jön, akkor őrködni fognak, mielőtt a rabló megérkezik és nem engedik, hogy a rabló betörjön a házába (a tulajdonukba) és ellopja javaikat.

Ami titeket illet, őrködjetek a világ felett. Készítsétek fel magatokat hatalmas erővel, hogy a rablók ne találhassanak utat hozzátok, mivel a baj, amire számoltok, eljön.

Legyen köztetek valaki, aki megérti.

Amikor a gabona megérik, ő gyorsan eljön sarlót hozva és elvégzi a betakarítást. Bárki itt, akinek két jó füle van, jobban teszi ha figyel!”

22. Jézus néhány karban tartott kisbabát látott. Azt mondta tanítványainak: „Ezek a karban tartott kisbabák olyanok, mint azok, akik belépnek az (Atya) királyságába.”

Azt mondták neki: „Ezek szerint mi kisbabákként lépünk be az „Atya” királyságába?”

Jézus azt mondta nekik: „Amikor a kettőt eggyé teszitek, és amikor a belsőt olyanná teszitek, mint a külső és a külsőt olyanná mint a belső, és a fentit olyanná mint az alsó, és amikor a férfit és a nőt egyetlen eggyé teszitek, úgy, hogy a férfi azután már nem lesz férfi és a nő nem lesz nő, és amikor a szemeteket a szem helyére teszitek, kezet a kéz helyére, lábat a láb helyére és a képet a kép helyére, akkor beléptek [a királyságba].”

23. Jézus mondta: „Kiválasztottalak benneteket, egyet az ezerből és kettőt a tízezerből, és a többiek teljesen egyedül maradnak.”

24. A tanítványok azt mondták: „Mutasd meg nekünk a helyet ahol vagy, mert meg kell keresnünk.”

Ő azt mondta nekik: „Bárki itt, akinek füle van, jobban teszi ha figyel! Fény van a fény emberében, és az egész világot beragyogja. Ha nem világítana, sötétség lenne.”

25. Jézus mondta: „Szeresd barátodat, mint saját lelkedet, óvd őt mint a szemed fényét.”

26. Jézus mondta: „Látjátok a szilánkot barátaitok szemében, de nem látjátok magatokéban a gerendát. Amikor kiveszitek a saját szemetekből a gerendát, akkor már elég jól fogtok látni ahhoz, hogy kivegyétek a barátotok szeméből a szilánkot.”

27. „Ha nem böjtöltök a világ javaiból, nem léptek be az (Atya) királyságába. Ha nem tartjátok be a szombatot, mint szombatot, nem látjátok meg az Atyát.”

28. Jézus mondta: „Álláshelyem a világ közepén foglaltam el, és húsban jelentem meg számukra. Részegnek leltem meg őket, és senkit sem találtam közülük aki szomjas lett volna. Lelkem fájt az emberiség gyermekeiért, mert vakok szívükben és nem látnak, mert üresen jöttek a világba, és azt kutatják, miként lehetne üresen távozni a világból.

Mindeközben részegek. Amikor leteszik a bort, megváltozik útjuk.”

29. Jézus mondta: „Ha a hús a szellem miatt születne meg, az csoda. Ha azonban a szellem születne meg a test miatt, az a csoda csodája.

Nos, azon csodálkozom, hogyan lakhat ez a hatalmas gazdagság ebben a szegénységben.”

30. Jézus mondta: „Ahol három istenség van, ők isteniek. Ahol kettő van, vagy egy, én azzal vagyok.”

31. Jézus mondta: „Egyetlen próféta sem szívesen látott saját otthonának pázsitján, az orvosok nem gyógyítják azokat, akik ismerik őket.”

32. Jézus mondta: „A magas hegyen épült és megerősített város nem eshet el és nem rejthető el.”

33. Jézus mondta: „Amit a fületekkel hallotok, a másik fülébe hirdessétek a tetőitekről.

Ugyanis senki sem gyújt fényt és teszi egy kosár alá, senki sem teszi egy rejtett helyre. Inkább a lámpatartóba teszi, hogy mindenki, aki jön vagy megy láthassa a fényét.”

34. Jézus mondta: „Ha egy vak ember vezet egy vak embert, mindketten beleesnek a gödörbe.”

35. Jézus mondta: „Senki sem léphet be egy erős ember házába és veheti el erővel anélkül, hogy meg ne kötné a kezét. Aztán kirabolhatja az ő házát.”

36. Jézus mondta: „Ne aggodalmaskodjatok reggeltől estig és estétől reggelig [az étel miatt -- arról, hogy mit fogtok enni vagy a ruhátok felől --] vagy mit fogtok felvenni. [Sokkal jobbak vagytok, mint a liliomok, melyek nem kártolnak sem fonnak.

Ami titeket illet, amikor nincs ruhátok, mit fogtok felvenni? Ki képes megnövelni a termetét? Az a bizonyos fog nektek ruhát adni.]

37. A tanítványai azt mondták: „Mikor mutatkozol meg számunkra, és mikor látunk téged?”

Jézus mondta: „Amikor levetkőztök szégyenérzet nélkül, és veszitek a ruháitokat és a lábatok alá teszitek, mint a kisgyerekek és rátapostok, akkor meglátjátok az élő fiát és nem fogtok félni.”

38. Jézus mondta: „Gyakran vágytok rá, hogy halljátok azokat a szavakat melyeket elmondok nektek, és senki más sincs, akitől hallanátok. Lesznek napok, amikor keresni fogtok engem és nem fogtok megtalálni.”

39. Jézus mondta: „A farizeusok és az írástudók megszerezték a tudás kulcsait és elrejtették őket. Ők nem léptek be és nem engedték be azokat, akik be akartak lépni.

Ami titeket illet, legyetek ravaszak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.”

40. Jézus mondta: „A szőlőtőkét távol ültették el az Atyától. Mivel nem erős, kihúzzák gyökerestől és elpusztítják.”

41. Jézus mondta: „Akinek valami is van a kezébe, még több adatik neki, és akinek semmi sincs, még azt a kicsijét is elveszik, amije van.”

42. Jézus mondta: „Legyetek elnézőek!”

43. A tanítványok azt mondták neki: „Ki vagy te, hogy ezeket a dolgokat mondod nekünk?”

„Nem értitek kitől vagyok én és mit mondok nektek.”

Inkább, olyanokká váltatok, mint a júdeaiak, mivel szeretik a fát, de gyűlölik a gyümölcsét, vagy szeretik a gyümölcsöt, de gyűlölik a fát.”

44. Jézus mondta: „Bárki gyalázkodjon is az Atya ellen, megbocsátást nyer, és bárki gyalázkodjon is a fiú ellen, megbocsátást nyer, azonban ha valaki a szent szellemet gyalázza, nem nyer megbocsátást, sem a földön sem a mennyben.”

45. Jézus mondta: „Szőlőt nem szüretelnek a tövisbokorról, fügét sem szednek a bogáncsról, mivel nem hoznak gyümölcsöt.

Jó emberek jó dolgokat alkotnak abból, amit felhalmoztak; rossz emberek gonosz dolgokat hoznak létre abból a gonoszságból, melyet a szívükben összegyűjtöttek, és gonosz dolgokat mondanak. Szívük csordulásig tele, ezért gonosz dolgot alkotnak.”

46. Jézus mondta: „Ádámtól Keresztelő Jánosig, azok között, akiket anya szült, nem volt nagyobb, mint Keresztelő János, ezért ne forduljon félre tekintete.

Én pedig azt mondom, bárki közöttetek, aki gyermekké válik és felismeri az (Atya) királyságát, nagyobb lesz, mint János.”

47. Jézus mondta: „Egy ember nem tud két lovat megülni, vagy két íjat megfeszíteni.”

Egy szolga nem szolgálhat két urat, különben az egyiket megbecsüli és a másikat megsérti.

Senki sem iszik régi bort és akar utána fiatal bort inni. A fiatal bort nem töltik öreg borostömlőbe, mert szétszakíthatja, és régi bort sem töltenek új borostömlőbe, mert tönkremegy.

Régi foltot nem varnak új ruhára mivel szakadást okozhat.”

48. Jézus mondta: „Ha ketten békét kötnek egymással egy egyszerű házban, (és) azt mondják a hegynek, ’Mozdulj innen!’ akkor meg fog mozdulni.”

49. Jézus mondta: „Elismerés azoknak, akik egyedül vannak és kiválasztatnak, hogy ti megtaláljátok a királyságot. Mivel abból való vagytok, ismét oda tértek vissza.”

50. Jézus mondta: „Ha azt mondják nektek, ’Honnan valók vagytok?’, mondjátok nekik, ’A fényből jöttünk, arról a helyről, ahol a fény önmaga révén született meg, [önmagát] hozta létre, és jelent meg a képünkben.’

Ha azt mondják nektek, ’Ezek ti vagytok?’, mondjátok, ’Mi a gyermekei, és az élő Atya kiválasztottjai vagyunk.’

Ha megkérdezik tőletek, ’Mi a jele, hogy az Atyátok bennetek van?’, mondjátok nekik, ’A mozgás és az elpihenés.’

51. A tanítványai azt mondták neki: „Mikor lesz a halottnak nyugalma, és mikor jön el az új világ?”

Ő azt mondta nekik: „Amit vártok, hogy eljöjjön, eljött, ám nem ismeritek fel.”

52. Tanítványai azt mondták neki: „Huszonnégy próféta szólt Izraelben és valamennyien rólad beszéltek.”

Ő azt mondta nekik: „Megvetitek az élőket akik veletek vannak, és a halálról beszéltek.”

A tanítványai mondták neki: „A körülmetélés hasznos vagy sem?”

Ő azt mondta nekik: „Ha hasznos lenne, akkor az atyáik már eleve körülmetélt gyerekeket nemzenének az anyáiknak. Inkább, az igazi körülmetélés lélekben hasznos mindenféle szempontból.”

54. Jézus mondta: „Elismerés a szegényeknek, mivel a Mennyei királysághoz tartoznak.

55. Jézus mondta: „Aki nem gyűlöli az atyját és az anyját, nem lehet a tanítványom, és aki nem gyűlöli fivéreit és nővéreit, és nem hordozza a keresztet, mint én teszem, nem lesz méltó hozzám.”

56. Jézus mondta: „Bárki, aki megismerte a világot, egy hullát fedezett fel, és aki felfedezett egy hullát, annak az embernek számára a világ nem méltó.”

57. Jézus mondta: „Az Atya királysága olyan, mint az az ember, akinek jó [magja] volt. Ellenségei éjszaka jöttek és gyomnövények magvait szórták a jó magok közé. Az ember nem engedte, hogy munkásai kitépjék a gyomokat, sőt, azt mondta nekik, ’Nem, máskülönben a gyomokkal együtt kitéphetitek a búzát is.’ Mivel az aratás napján a gyomok szembetűnőek lesznek, ki lesznek tépve és tűzre lesznek vetve.”

58. Jézus mondta: „Elismerés annak az embernek, aki bajlódik és életet talál.”

59. Jézus mondta: „Figyeljétek az élőt amíg életben vagytok, egyébként meghalhattok, és aztán próbáljátok nézni az élőt, és képtelenek lesztek látni.”

60. Látott egy szamaritánust, aki bárányt vitt és Júdeába ment. Azt mondta a tanítványainak: „az az ember… a bárány mellett.” Azt mondta nekik: „Azért, hogy megölhesse és megehesse.” Azt mondta nekik: „Nem fogja megenni, amíg életben van, csak azután, hogy megölte és hulla lesz belőle.”

Ők azt mondták: „Másképpen nem teheti.”

Ő azt mondta nekik: „Így van veletek is, keressetek pihenőhelyet magatoknak, vagy hullák lesztek és felfalnak benneteket.”

61. Jézus mondta: „Ketten fekszenek a heverőn; az egyik meghal, a másik élni fog.”

Szalome mondta: „Ki vagy te uram? Felmásztál az ágyamra és ettél az asztalomnál mintha valakitől lennél.”

Jézus azt mondta neki: „Az vagyok, aki a teljességből jön. Kaptam Atyám dolgaiból.

„A tanítványod vagyok.”

„Ezért azt mondom, ha valaki teljes, azt eltölti a fény, ha valaki megosztott, azt a sötétség tölti ki.”

62. Jézus mondta: „Kinyilvánítom misztériumaim azoknak [akik érdemesek] az [én] misztériumaimra.”

63. Jézus mondta: „Volt egy gazdag ember, akinek rengeteg pénze volt. Azt mondta: ’Befektetem a pénzemet, azért hogy vethessek, érlelhessek, ültethessek és megtölthessem raktáraimat terményekkel, hogy semmiben se legyen hiányom.’ Ezek voltak azok a dolgok, melyeket szívében kigondolt, azonban azon bizonyos éjjelen meghalt. Mindenki aki itt van és füle van, jól teszi ha figyel!”

64. Jézus mondta: „Egy ember vendégeket fogadott. Amikor készítette a vacsorát, elküldte a rabszolgáját meghívni a vendégeket.

A rabszolga elment az elsőhöz és azt mondta neki: ’Az uram meghív tégedet.’ Ő azt mondta neki: Néhány kereskedő pénzzel tartozik nekem; ma este érkeznek. El kell mennem és utasításokat adni nekik. Kérlek, ments ki a vacsoráról.’

A rabszolga elment a másikhoz és azt mondta neki: ’Az uram meghív tégedet.’ Ő azt mondta neki: ’Vettem egy házat és elhívtak ma egész napra. Nincs időm.’

A rabszolga elment egy másikhoz és azt mondta neki: ’Az uram meghív téged.’ Ő azt mondta a rabszolgának: ’A barátom házasodik és az én feladatom megrendezni az összejövetelt. Nem tudok menni. Kérlek ments ki a vacsoráról.’

A rabszolga elment a következőhöz és azt mondta neki: ’Az uram meghív téged.’ Ő azt mondta a rabszolgának: ’Vettem egy birtokot, és össze kell gyűjtenem a bérleti díjat. Nem tudok menni. Kérlek, bocsáss meg nekem.’

A rabszolga visszatért és azt mondta urának: ’Azok, akiket meghívtál a vacsorára, megkértek, mentsem ki őket.’ Az úr azt mondta a rabszolgának: ’Menj ki az utcára és hozd be vacsorára, akiket csak találsz.’

Vásárlók és kereskedők nem léphetnek be Atyám helyeire.”

65. Azt mondta: „Egy […] embernek szőlője volt és kiadta néhány földművesnek, hogy műveljék meg és ő pedig begyűjthesse a termést tőlük. Elküldte rabszolgáját a földművesekhez, hogy adják neki oda a szőlő termését. Ők azonban megragadták, megverték, majdnem megölték, mire a rabszolga hazament és azt elmondta az urának. Az ura azt mondta: ’Talán nem ismerték meg őt.’ Elküldött egy másik rabszolgát, a földművesek azonban őt is megverték. Azután az úr a fiát küldte és azt mondta: ’Talán a fiam felé némi tiszteletet mutatnak.’ Mivel azonban a földművesek tudták, hogy ő lesz majd a szőlő örököse, megragadták és megölték. Mindenki aki itt van és füle van, jól teszi ha figyel!”

66. Jézus mondta: „Mutassátok meg nekem a követ, melyet az építők félrevetettek, sarokkő lesz az.”

67. Jézus mondta: „Azok, akik mindent ismernek, de hiányosság van bennük, mindenben hiányosságuk van.”

68. Jézus mondta: „Elismerés nektek, ha gyűlölnek és üldöznek benneteket és nem találnak helyet, ahol nem üldöznek titeket.”

69. Jézus mondta: „Elismerés azoknak, akiket üldöznek a szívükben: ők azok, akik valójában azért jöttek, hogy megismerjék az Atyát.

Elismerés azoknak, akik éheznek, és vágyakozó gyomruk megtöltethetik.”

70. Jézus mondta: „Ha kihozzátok magatokból, ami bennetek van, az lesz az, ami megment titeket. Ha nem hozzátok ki magatokból, ami bennetek van, amit nem hoztok ki, az megöl benneteket.”

71. Jézus mondta: „Elpusztítom [ezt] a házat és senki sem lesz képes újra felépíteni […].”

72. Egy [ember] azon mondta neki: „Mondd meg a fivéreimnek, hogy osszák meg apám javait velem.”

Azt mondta annak az embernek: „Uram, ki tett meg engem osztóvá?”

A tanítványaihoz fordult és azt mondta: „Nem vagyok osztó, igaz?”

73. Jézus mondta: „Az aratás nagy, ám a munkás kevés, ezért kérjétek meg az aratás urát, hogy küldjön munkásokat a mezőkre.”

74. Ő mondta: „Uram, sokan vannak az itatóhely körül, de semmi sincs a kútban.”

75. Jézus mondta: „Sokan állnak az ajtóban, ám azok, akik egyedül vannak lépnek be a menyegzői kíséretbe.”

76. Jézus mondta: „Az Atya királysága olyan, mint a kereskedő, akinek egy készlet árúja volt és gyöngyöt talált. Ez a kereskedő bölcs volt, eladta a készletét és megvette magának csupán a gyöngyöt.”

Így van ez veletek is, keressétek az ő kincsét, mely kimeríthetetlen, mely maradandó, ahol nincs moly, hogy megegye, féreg, hogy elpusztítsa.

77. Jézus mondta: „Én vagyok a fény, mely mindenek fölött van. Én vagyok minden: minden belőlem származik és minden hozzám tér vissza.”

Hasíts el egy fát; ott vagyok.

Emeld fel a követ és megtalálsz ott engem.”

78. Jézus mondta: „Mért jöttetek ki vidékre? Látni egy nádat a szél által lengetve? És látni egy embert puha ruhákba öltözve; [miként a ti] elöljáróitok és a hatalmasságaitok? Ők öltöznek puha ruhákba és nem képesek megérteni az igazságot.”

79. Egy nő a tömegben azt mondta neki: „Szerencsés a méh, mely hordott téged és az emlő, mely táplált.”

Ő azt mondta [neki]: „Szerencsések azok, akik hallották az Atya szavát és őszintén megfogadták. Mivel lesznek napok, amikor azt mondjátok: ’Szerencsés az a méh, amely nem fogan meg és az emlő, mely nem ad tejet.’”

80. Jézus mondta: „Bárki, aki azért jön, hogy megismerje a világot, felfedezi a testet, és aki felfedezte a testet, annak számára a világ nem méltó.”

81. Jézus mondta: „Aki meggazdagodott, uralkodjon, és akinek hatalma van, mondjon le.”

82. Jézus mondta: „Bárki, aki mellettem van, a tűz mellett van, és aki messze van tőlem, az messze van (az Atya) királyságától.”

83. Jézus mondta: „A képek láthatóak az emberek számára, ám a bennük lévő fény elé van rejtve az Atya fényének képében. Ő elzárkózik, ez a kép azonban a fényében rejtőzik.”

84. Jézus mondta: „Amikor a képmásotokat látjátok, boldogok vagytok. Amikor azonban azt a képeteket látjátok mely már létezésetek előtt megvolt és soha nem hal meg és látható sem lesz, mennyi mindent kell hordoznotok!”

85. Jézus mondta: „Ádám nagy hatalommal és gazdagsággal jött, ám nem volt méltó hozzátok. Ha méltó lett volna, nem [ízlelte volna meg a] halált.”

86. Jézus mondta: „[A rókáknak vannak] barlangjaik és a madaraknak fészkeik, az emberi lényeknek azonban nincs helyük ahol lefekhetnek és megpihenhetnek.”

87. Jézus mondta: „Milyen nyomorúságos az a test mely egy testtől függ, és milyen nyomorúságos az a lélek, amely ettől a kettőtől függ.”

88. Jézus mondta: „A hírnökök és a próféták el fognak jönni és odaadják nektek, ami a tiétek. Ti azonban azt adjátok nekik, amitek van, és azt mondjátok magatoknak: ’Mikor jönnek majd el és viszik el, ami az övék?’”

89. Jézus mondta: „Miért mossátok meg a csésze külsejét? Hát nem értitek, hogy az, aki elkészítette a belsejét az ugyanaz, mint aki a külsejét is elkészítette?”

90. Jézus mondta: „Gyertek hozzám, az igám kényelmes, és a uradalmam enyhe, és pihenőt találtok magatoknak.”

91. Ők azt mondták neki: „Mondd meg nekünk ki vagy, higgyünk-e benned?”

Ő azt mondta nekik: „Vizsgáljátok a menny és a föld arcát, de nem juttok annak felismerésére, ki van társaságotokban, és nem tudjátok, hogyan vizsgáljátok meg a jelen pillanatot.”

92. Jézus mondta: „Keressetek és találtok.

A múltban azonban nem mondtam nektek dolgokat melyekről akkor kérdeztetek engem. Most hajlandó vagyok ezeket elmondani, ám ti nem keresitek őket.”

93. „Ne adjatok szent dolgot a kutyáknak, mivel a trágyadomb tetejére vethetik. Ne vessetek gyöngyöket disznók [elé], mivel […] azt.”

94. Jézus [mondta]: „Aki keres, talál, és [aki zörget] annak megnyittatik.”

95. Jézus mondta: „Ha van pénzetek, ne kamatra adjátok kölcsön. Inkább olyannak adjátok, aki nem fogja visszafizetni azt.”

96. Jézus [mondta]: „Az Atya királysága olyan, mint egy nő. Vett egy kis kovászt és [elrejtette] a tésztában, és nagy kenyér vekniket formált belőle. Bárki itt, akinek két füle van, jobban teszi ha figyel!

97. Jézus mondta: „Az [Atya] királysága olyan, mint egy nő, aki magával vitt egy [korsót] tele korpával. Miközben gyalogolt a hosszú úton, a korsó füle eltört és a korpa kiszóródott mögötte [végig] az útra. Nem tudott erről; nem vette észre a bajt. Amikor elérte a házát, letette a korsót és észrevette, hogy üres.”

98. Jézus mondta: „Az Atya királysága olyan, mint az az emberi aki meg akart ölni egy előkelőt. Amikor otthon volt, kihúzta a kardját és beledöfte a falba, hogy kipróbálja, vajon elég erős-e a keze. Aztán megölte az elöljárót.”

99. A tanítványok azt mondták neki: „A fivéreid és az anyád kint állnak.”

Ő azt mondta nekik: „Azok, itt, akik azt teszik amit Atyám szeretne, azok a fivéreim és az anyám. Ők azok, akik belépnek Atyám királyságába.”

100. Mutattak Jézusnak egy aranypénzt és azt mondták neki: „A római birodalom emberei adót követelnek tőlünk.”

Azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, adjátok meg az Istennek, ami az istené és adjátok nekem, ami az enyém.”

101. „Aki nem gyűlöli az [atyját] és az anyját, miként én teszem, nem lehet a [tanítványom], és aki [nem] szereti az [atyját és] az anyját, miként én teszem, nem leget az én [tanítványom]. Ami anyámat illeti […] az én igaz [anyám] adott nekem életet.”

102. „Jézus mondta: „Átkozott farizeusok! Olyanok, mint egy marhák jászlában alvó kutya: a kutya nem eszik és a marhákat sem hagyja enni.”

103. „Elismerés azoknak, akik tudják, hogy hol fognak a lázadók támadni. Cselekedhetnek, összegyűjthetik a császári javaikat, és felkészülhetnek, mielőtt a lázadók megérkeznek.”

 104. Azt mondták Jézusnak: „Jöjj, imádkozzunk ma és böjtöljünk.”

Jézus mondta: „Miféle bűnt követtem el, vagy mit nem cselekedtem meg? Inkább, amikor a vőlegény elhagyja a menyegzői szobát akkor kell az embereknek böjtölni és imádkozni.”

105. Jézus mondta: „Aki ismeri az atyát és az anyát a szajha gyermekének fogják hívni.”

106. Jézus mondta. „Amikor a kettőt eggyé teszitek, Ádám gyermekeivé váltok, és amikor azt mondjátok ’Hegy, mozdulj innen’, az el fog menni.”

107. Jézus mondta: „Az (Atya) királysága olyan, mint a pásztor, akinek száz birkája volt. Egyikük, a legnagyobb, eltévedt. Ő otthagyta a kilencvenkilencet és annak az egynek a keresésére indult, amíg meg nem találta. Amikor véget ért vesződése, azt mondta a birkának: ’Jobban szeretlek, mint a kilencvenkilencet.’”

 108. Jézus mondta: „Bárki, aki iszik a számból, olyanná válik, mint én; én magam válok azzá az emberré, és a rejtett dolgok kinyilváníttatnak számára.”

109. „Jézus mondta: „Az (Atya) királysága olyan, mint az az ember, akinek kincset rejtettek el földjén, de ő nem tudott róla. És [amikor] meghalt, ráhagyta a [fiára]. A fiú [ugyancsak] nem tudott róla. Átvette a földet és eladta. A vevő szántani ment [és felfedezte] a kincset, és elkezdett kamatra pénzt kölcsönözni mindenkinek, akinek csak akart.”

110. Jézus mondta: „Aki megtalálta a világot és meggazdagodott, tagadja meg a világot.”

111. Jézus mondta: „A mennyek és a föld fel fognak göngyölődni jelenlétetekben, és bárki is, aki az élőből él, nem lát halált.”

Nem azt mondta Jézus: „Azok, akik megtalálják önmagukat, azok számára a világ méltatlan?”

112. Jézus mondta: „Átkozott a hús, amely a lélektől függ. Átkozott a lélek, amely a hústól függ.”

113. A tanítványai azt mondták neki: „Mikor jön el a királyság?”

Nem akkor jön el, amikor figyelik. Nem mondható, ’Nézd, itt van!”, vagy ’Nézd, ott van!’ Inkább, az Atya királysága elterjed a földön,, és az emberek nem látják.”

 

[A következő mondást az eredeti gyűjteményhez későbbi időpontban toldották hozzá:]


114. Simon Péter azt mondta nekik: „Vegyük rá Máriát, hogy elhagyjon bennünket, mert nők nem érdemlik meg az életet!”

Jézus mondta: „Figyelj, vezetni fogom őt, hogy férfivá váljon, így ő ugyancsak a férfiakra hasonlító élő szellemmé válhat. Mivel minden nő, aki férfivá teszi önmagát, belép a Mennyek királyságába.”

 

Home

 

Forditotta Arany Laci , forrás: http://aranylaci.freeweb.hu/

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 0040 745 486 727 ,

 

És mondá Isten : »Legyen világosság!« És lett világosság.

FEL