A Biblia Nagykövetei alapítvány        

Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban    

 

A Biblia Nagykövetei alapítvány nem egy fanatikus vallási  hittérítő szekta.  Célunk a biblia XXI. századi bemutatása a művészetem keresztül  , a XXI. század  értelmezésével.  
Mindeni hisz valamiben lehet az a legegyszerűbben fogalmazva az Isten, Teremtő vagy Univerzum , mindenki abban hisz ami őhozzá a legközelebb áll.
Az emberiség ősidők óta keresi , hogy mi lehet a halál után, mert ugye nem egy jó ajánlat , hogy megszületünk, legürcölünk 60-70-80 évet és ezzel mindennek vége.
Márpedig a születés garancia a halálra. Aki egyszer megszületik az előbb utóbb meg is hal, lehet szegény gazdag egyaránt.
A biblia ajánlata, hogy feltámadunk az utolsó napon  de ez valójában nem annyira meggyőző.
A spiritualitás már inkább egy kedvezőbb ajánlat , azt mondja van élet a halál után .
Mivel ez az egyik legősibb forrás, próbáljunk meg olvasni a sorok között, keressünk spiritualitást a bibliában . Próbáljuk meg értelmezni Jézus tanításait.
János evangéliuma 8.32." És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket ."

"Az emberek nem akarják hallani az igazságot, mert nem akarják, hogy az illúzióik megsemmisüljenek"
 

       Ószövetség 

Az Ószövetség a zsidók szent könyve , régiesen Ótestamentum.

1 Mózes 1.1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. 

 

       Újszövetség

Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

János Evangyélioma 1.1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 2. Ez kezdetben az Istennél vala.  3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 

 

       Jézus tanításai

János 13.34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;

a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

 

 

  Spiritualitás -  Hit -  Vallás - Tudomány 

“Minden energia. Ez nem filozófia. Ez fizika.” - Albert Einstein

 

        Donáció - Támogatás - Biblia Múzeum

Ambasador Biblia - Biblia múzeum - Küldetés - Miért csináljuk?

Jakab 2 . 26. Mert a miképpen holt a test lélek nélkül, ugyanúgy  holt a hit is cselekedetek nélkül.

 

 

A Jó Isten , a Magyarok Istene áldjon meg benneteket.

                 Ámen

 

Kapcsolat : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.