Apokrif iratok

Az apokrif (apokripha) görög kifejezés jelentése: „elrejtett”.
 
A katolikus szóhasználattal apokrifek,  a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között. Némelyikük azonban egyes korábbi bibliaváltozatokban benne volt, illetve egyes mai kisebb egyházak Bibliájában szerepel (például a kopt és az etióp keresztényekében). A Nag Hammadi Könyvtár gyűjteményéről

Az Igazság Evangéliuma 

Péter Apokalipszise

Péter levele Fülöphöz

Péter és a tizenkét apostol cselekedetei

A Megváltó párbeszéde

Értekezés a Feltámadásról

Ádám Apokalipszise

Aszklépiosz 21-29

 

 

  HOME

  

FEL