Mária Magdolna Evangéliuma

 4. Fejezet

(A kézirat első hat oldala – az első három fejezetet tartalmazza – elveszett. A meglévő szövegek a 7. oldalon kezdődnek.)
... El fog pusztulni majd az anyag, vagy sem?

22.) A Megváltó azt mondta: „Az egész természet, minden forma és valamennyi teremtmény egymásban és együtt létezik, és ismét feloldódik majd saját gyökereiben.

23.) Az anyag egyedül a puszta természete miatt oldódik fel a saját gyökerekben

24.) Akinek füle van, hallja meg, hadd hallja.

25.) Péter azt mondta neki: „Mivel mindent elmagyaráztál már nekünk, mondd el még azt is: mi a világ bűne?”

26.) A Megváltó így szólt: „Nem létezik bűn, azonban ti vagytok azok, akik a bűnt megteremtik, amikor olyan dolgokat tesztek, mint a házasságtörés, melyet bűnnek neveznek.

27. Ez az amiért a Jóságos eljött közétek, minden természet esszenciájaként, azért, hogy visszaadja azt saját gyökereinek.

28.) Ezután folytatta és azt mondta, Ezért betegedtek meg és haltok meg, mivel megfosztattatok attól, aki képes meggyógyítani benneteket.

29.) Akinek értelme van a megértésre, értse meg.

30.) Az anyag szüli a szenvedélyt, mely nem egyenrangú, valami olyasmiből ered, ami a természet ellentéte. Ezután zavar támad az egész testében.

31.) Ezért mondtam azt nektek, hogy Legyetek igen bátrak, és ha elbátortalanodnátok, legyetek mégis bátrak a természet különféle formáinak jelenlétében.

32. Akinek füle van a hallásra, hallja meg.

33.) Amikor az Áldott ezt mondta, mindannyiukat köszöntötte, mondván, Béke legyen veletek. Fogadjátok magatokba az én békémet.

34.) Óvakodjatok attól, hogy bárki is félre vezessen benneteket azt mondván, hogy íme itt vagyok, vagy ott vagyok! Mivel az Emberfia bennetek van.

35.) Kövessétek őt!

36.) Azok, akik keresik, megtalálják őt.

37.) Menjetek és hirdessétek a Királyság evangéliumát.

38. Ne fektessetek le semmiféle törvényt azon kívül, melyre én mutattam rá számotokra, és ne adjatok törvényeket, miként a törvényhozók, nehogy rátok erőltessék azokat.

39.) Amikor ezeket mondta, eltávozott.

5. fejezet

1.) ők azonban bánkódtak. Mélyen zokogtak, mondván: Hogyan menjünk a gójok közé és hirdessük az Emberfia Királyságának evangéliumát? Ha nem kímélték őt, hogy kímélnek majd minket?

2.) Akkor Mária felállt, köszöntötte valamennyiüket, és azt mondta testvérének, Ne sírj és ne bánkódj, ne is tétovázz, mivel az Ő kegyelme teljességében veled lesz és megvéd téged.

3.) Inkább, hirdessük az Ő nagyságát, mivel felkészített bennünket, és tegyük önmagunkat Férfiakká.

4.) Amikor Mária ezt mondta, szívüket az Jóságos felé fordította, és elkezdték megvitatni a Megváltó szavait.

5.) Péter azt mondta Máriának, Nővér, tudjuk, hogy a Megváltó jobban szeretett téged, mint a többi nőt.

6.) Mondd el a Megváltó szavait, melyekre emlékszel, melyeket ismersz, ám mi nem, vagy pedig nem hallottuk azokat.

7.) Mária válaszolt, mondván, Ami rejtett előttetek, kinyilvánítom számotokra.

8.) És elkezdett beszélni hozzájuk, ezekkel a szavakkal: Én, mondta, láttam az Urat egy látomásban és azt mondtam Neki, Uram, láttalak ma egy látomásban. Ő válaszolt és azt mondta nekem,

9.) Áldott vagy, mert nem remegtél meg a látványom miatt. Mivel ahol az ész, ott van a kincs.

10.) Azt mondtam Neki, Uram, hogy van az, aki nézi hogyan látja valaki látomást,, a lélek vagy a szellem által?

11.) A Megváltó válaszolt, mondván, Nem a lélek által látja és nem is a szellem által, hanem a tudat az, a kettő között, amely látja a látomást és ez […]
(a kézirat 11-14. oldala hiányzik)

8. Fejezet

… ezt.
10. ) És a vágy mondta, nem láttam alászállásodat, de most látom felemelkedésedet. Miért hazudsz, hiszen hozzám tartozol?

11.) A lélek válaszolt, mondván, Láttalak téged. Te nem láttál engem és nem is ismertél fel engem. Szolgáltalak téged mint egy öltözet ruha és nem ismertél fel engem.

12.) Amikor ezt mondta, a (lélek) eltávozott nagy vidáman.

13.) Azután ismét eljött a harmadik erő, melyet tudatlanságnak hívnak.

14.) Az erő megkérdezte a lelket, mondván, Hová mész? Meg vagy kötve a bűnben. Meg vagy kötve; ne ítélj!

15.) És a lélek azt mondta, Miért ítélsz te engem, habár én nem ítéltem?

16.) Meg vagyok kötve, habár én nem kötöttem.

17. Nem ismertek fel. Ám én felismertem, hogy a Mindenség feloldódik, a földi és a mennyei dolgok egyaránt.

18.) Amikor a lélek a harmadik erő fölé került, felment és látta a negyedik erőt, mely hét alakot öltött.

19.) Az első a sötétség, a második a vágy, a harmadik a tudatlanság, a negyedik a halálos izgalom, az ötödik a test királysága, a hatodik a test esztelen bölcsessége, a hetedik a haragos bölcsesség. Ez a harag hét ereje.

20.) Megkérdezték a lelket, Ahonnan jössz emberek gyilkosa, vagy hová mész, tér meghódítója?

21.) A lélek válaszolt, mondván, Ami elvakított engem, elpusztíttatott, ami félrevezetett engem, legyőzettetett,

22.) És a vágyam megszűnt, és a tudatlanságom meghalt.

23.) Egy eónban egy világból bocsátottak szabadon, és egy Típus a típusból, és a felejtés béklyójából, mely múlandó.

24.) Mostantól kezdve eljutok az idő, az évszak, az eón többi részéhez, csendben.

 

9. fejezet

1.) Amikor Mária ezeket mondta, hallgatásba merült, mivel elérkezett az idő, amikor a Megváltó szólt hozzá.

2.) Ám András válaszolt és azt mondta fivérének, Mondd el, amit mondani szeretnél azzal kapcsolatban, amit ő mondott. Ami engem illet, nem hiszem, hogy a Megváltó ezt mondta volna. Bizony, ezek a tanítások furcsa gondolatok.

3.) Péter válaszolt és ugyanezekkel a dolgokkal kapcsolatban beszélt.

4.) A Megváltóról kérdezte őket. Valóban bizalmasan beszélt egy nőhöz és nem nyíltan hozzánk? Hozzá kellene fordulnunk és őrá figyelnünk? Jobban szerette őt, mint minket?

5.) Akkor Mária felzokogott és azt mondta Péternek, testvérem, Péter, mit gondolsz? Azt hiszed, mindezt én magam találtam ki a szívemből, vagy netán hazudok a Megváltóval kapcsolatban?

6.) Lévi válaszolt és Péternek mondta, Péter, mindig is forróvérű voltál.

7.) Látom, úgy küzdesz a nővel, mintha az ellenfeled lenne.

8.) Ha azonban a Megváltó méltónak találta, akkor valójában miért utasítod vissza őt? Bizonyára a Megváltó nagyon jól ismeri.

9.) Ez az amiért jobban szerette őt, mint minket. Inkább szégyelljük el magunkat és hirdessük a tökéletes Embert, és legyünk önállóak, miként Ő parancsolta nekünk és hirdessük az evangéliumot, semmilyen más szabályt ne fektessünk le azon kívül, amit a Megváltó mondott.

10.) És amikor meghallották ezt, elindultak, hogy hirdessenek és prédikáljanak.

 

    Home

 

Forditotta Arany Laci , forrás: http://aranylaci.freeweb.hu/

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 0040 745 486 727 ,

FEL